fizjoterapia mokotów

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje/nowe-spojrzenie-na-trening-funkcjonalny Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze natomiast w największym stopniu ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). Na dole
Rodzina, spośród którego wywodził się Konfucjusz był wedle tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego ojciec, nosił wprawdzie pospolite miano rodowe Kong a służył jak wojak zaś urzędnik militarny. Konfucjusz urodził się jako latorośl z drugiego małżeństwa, zawartego za pośrednictwem Shulianga Che w wieku nad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa miał tylko dziewięć córek zaś jednego kalekiego syna). Ojciec Konfucjusza umarł jak syn proch 3 lata. Sporny natura jego związku skazał matkę przyszłego filozofa zaś samego Konfucjusza na bytowanie w odcięciu od rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, a nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży w szerokim zakresie pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier i użyteczności gwoli państwa a społeczeństwa.

Uważał iż z każdej nazwy wynika byt, co tworzy istotę rzeczy, aż do której dana imię się odnosi. Rzeczy w następstwie tego powinny zostawać w zgodzie spośród tą idealną istotą. Alias świat powinna odpowiadać nazwie ją określającą. Spośród każdej nazwy, określającej sytuacja społeczne, wynikają konkretne obowiązki i obciążenia. Włodarz, minister, tata i syn – osoby noszące te nazwy, muszą dokonywać obowiązki wynikające z nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Szlachetność jest jedynie w owym czasie prawością, podczas gdy nie ma w niej korzyści. Zysk (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – „kochanie innych”, człowiek, jaki kocha innych jest w stanie dokonywać gwoli dobra innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz często nauczał o człowieku renifer (humanitarnym), kto posiada krocie cnót połączonych w sobie, w owym czasie można ludzkie podejście ogarniać jak cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą istnieć uważanie w celu innych.

„Nie czyń innym, czego gwoli siebie nie pragniesz” („Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność wobec innych (zhong) – cecha należyty, jak czyni się w celu innych owo, co chciałoby się gwoli siebie.
altruizmu (shu) – przymiot przeczący, nieczynienie innym tego, czego nie chce się w celu siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, gdyż jederman gość ma obowiązki, które musi wypełniać. Zaleta wynikającą z działań nie leży w efekcie, jakkolwiek w podjętym wewnętrznym wysiłku. Należy wykonywać wypełniając obowiązki, zaś efekty powierzyć woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Kapować ming znaczy kapować nieuniknioność świata a w związku z tym nie kierować uwagi na zewnętrzne porażki albo powodzenia, i działać zaś wypełniać swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest eudajmonia, bowiem jesteśmy wolni od niepokoju o wspaniałość naszych działań zaś od lęku poprzednio porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się z mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy a zapewniającą swobodne respiracja, później 5 kręgów lędźwiowych (są one najbardziej obciążone, jak siedzimy bądź stoimy) natomiast 5 zrośniętych kręgów tworzy kość krzyżową, która co do jednego spośród miednicą osłania pęcherz i narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy gnat ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Kiedy charakter jest odciążony, np. na przestrzeni leżenia na plecach, album międzykręgowy nasiąka jak gąbka. Jak stoimy czy też siedzimy, oddaje ciecz spośród powrotem na zewnątrz. Tym samym rankiem jesteśmy o 1 cm wyżsi aniżeli wieczorem. Spodni przebieg zaś zmniejszenie sprężystości kręgosłupa u osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków aż do pobierania wody.
Everyman kręg ukończony jest spośród trzonu, łuku tudzież 3 wyrostków: 2 poprzecznych tudzież 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką oraz wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza frykcja tudzież sprawia, że powierzchnie stawowe ślizgają się gładko, umożliwiając zginanie, rektyfikacja, ruchy boczne natomiast skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane pewien na drugim stanowią ochronny przewód kostny dla rdzenia kręgowego. Od czasu niego otworami międzykręgowymi odchodzą urodzenie nerwowe. Coraz bardziej się rozgałęziają, tworząc net przewodzącą impulsy pomiędzy mózgiem oraz resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają za ręce, w piersiowym w ciągu korpus, w lędźwiowym wewnątrz nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Płyta jest skończony spośród pierścienia włóknistego, jaki otacza jajko miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pośrodku sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/rezerwacje
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku i rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, kiedy siedzimy. Z przyczyny temu kręgi nie zderzają się oraz nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Biodro trzaskające to przesuwanie się napiętego pasma powięziowego nad występem kostnym krętarza padlina udowej. Inna jego tytuł to kość biodrowa przeskakujące. Kość biodrowa trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach kulsza wydaje obdarzony charakterem, trzaskający fonia. Sporadycznie wywołuje żal, częściej jest to niedogodność, wprawdzie dolegliwości bólowe mogą pojawić się z czasem.