deska

floor – substancja drzewny otrzymywany ze ściętych drzew tudzież formowany dzięki obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń między rdzeniem natomiast warstwą łyka natomiast kory. Pod spodem wobec technicznym drzewo jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej hartowany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.

Drewno trzeba aż do najstarszych materiałów używanych za pośrednictwem człowieka. Aktualnie stosowane jest jako materiał konstrukcyjny natomiast wykończeniowy. Swoją gloria zawdzięcza swej lekkości zaś wystarczającymi do wielu zastosowań własnościami wytrzymałościowymi. Stosuje się je w charakterze materiał na podłogi, boazerie, aż do wykonania więźb dachowych, ogrodzeń zaś pergoli, mebli a zabawek. W Ameryce Północnej (USA oraz Kanada), drewno jest ważnym materiałem budowlanym oraz używa się go do budowy większości niskich zabudowań mieszkalnych. Ksylem małowartościowe, odpady powstałe niedaleko produkcji różnych sortymentów drewna są wykorzystywane do produkcji płyt pilśniowych, wiórowych, OSB, sklejki, itd., które również są materiałem aż do wykonywania wielu przedmiotów codziennego użytku.

W Polsce, w grodzie Biskupin wszystkie domy, urządzenia obronne a dużo przedmiotów wyposażenia tudzież codziennego użytku poprzedni wykonane z drewna. Za pośrednictwem tysiąclecia budowano spośród drewna ściany, stropy zaś dachy. Drewna używano do wykonania narzędzi, naczyń, natomiast i W porównaniu aż do wielu innych materiałów ksylem cechuje łańcuch wad związanych z jego biologicznym pochodzeniem. Materiały natomiast produkty drzewne bez odpowiedniego zabezpieczenia bez trudu ulegają degradacji pod spodem wpływem wody, owadów, grzybów oraz małży będących pasożytami drewna. Zmienne predyspozycja wilgotności prowadzą nierzadko aż do paczenia się natomiast pękania drewna. Owady i grzyby obniżają mechaniczną siła drewna.

Wady drewna furt powodują bonifikata jego wartości zaś mogą wywołać jego dyskwalifikację w charakterze materiału. Zależą od różnych czynników:

związane ze wzrostem drzewa owo – sęki, istota rzeczy mimośrodowy, wielordzenność, zawoje, szlug włókien, pęknięcia (np. mrozowe) itp.;
związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np. spuszczel pokojowy (Hylotrupes bajulus), trzpiennik brukowy (Sirex gigas), rytel trywialny (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum), kołatek bezwzględny (Anobium pertinax), kołatek meblowy (Anobium domesticus), Limnoria lignorum, zaś oraz objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz; i małży, np. świdrak okrętowiec (Teredo navalis);
związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem w ciągu wzrostu drzewa ewentualnie po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę inaczej mursz.
Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:

grzyby powodujące śmigły analiza drewna na dużych powierzchniach: dziad odbywający się pod dachem adekwatny stroczek odbywający się pod dachem (Merulius lacrimans), próchno odbywający się pod dachem biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), pryk piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), piernik kopalniany krowiak bocznotrzonowy (Paxillus acheruntius);
grzyby występujące „gniazdowo”: grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), próchno słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria).
Do ochrony drewna, w zasadzie w budownictwie, należą takie praktyki jak:

nieużywanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów,
niemalowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,
wietrzenie pomieszczeń, w których ksylem jest zastosowane,
wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej,
wykonanie impregnacji preparatami grzybo- natomiast pleśniobójczymi,
wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.
Zalety drewna jak surowca:

łatwe w obróbce (gatunki miękkie),
izoluje termicznie a elektrycznie,
materiał ekologiczny,
odporne na czyn wielu czynników chemicznych.